Супер предлог

Од огромна важност е  за младите да има кино и театар во нашиот град.Со тоа ќе се подобрат културните вредности, преку претставите ќе се едуцираат младите и ќе имаат нови видици кон светот.

Коментари