Кодекс на поведение

Hompepage_Startyourown.png


1. Взаимодействие, основано на уважение

Във виртуалната среда важат същите правила за поведение, както и в ежедневието. Взаимното уважение е даденост, независимо дали общувате лице в лице или във виртуална среда. Правото на свободно изразяване на мнение остава ненарушимо.

2. Незаконно, неетично и неподходящо съдържание

Незаконно, неетично и неподходящо съдържание не се толерира; това включва порнографско, дясноекстремистко, расистко, дискриминационно, сексистко, насилствено и антисемитско съдържание.

3. Безотговорно поведение

Насърчаването или промотирането на безотговорни, вредни, насилствени, незаконни или по друг начин неетични действия няма да се толерира и ще доведе до изгонване от общността.

4. Критика

Конструктивната критика се насърчава. Това обаче не означава, че обидите, клеветите и заплахите се аплодират или толерират. Стремете се да останете възможно най-обективни и конструктивни. Всеки потребител има право да изрази своята критика. Дайте възможност на партньора си да отговори на вашето мнение.

5. Комуникация

Целта на тази платформа е да насърчава открит разговор между нейните членове. Платформата процъфтява благодарение на активното участие на своите членове. В този контекст софтуерът позволява на всички да изразяват мнението си, като това включва и мнения, с които може да не сте съгласни. Това обаче не означава, че всеки е в правото си да обижда, наранява или очерня друг. Коригирайте приносите си и имайте предвид, че иронията и сарказмът не се предават добре в писмен вид. От сравнително прости недоразумения могат да произлязат сериозни недоразумения. Моля, съобразявайте се с вашите материали.

6. Нетикет

От всеки член, който използва платформата, се очаква учтивост и нетикет. Етично подходящото и приятелско поведение е даденост, покровителствените или омаловажаващите коментари са силно възпрепятствани. Съдържанието се оценява по неговото качество, а не по произхода му.

7. Конфиденциалност

Имайте предвид, че Opin.me е публичен уебсайт. Информацията, която разкривате, ще бъде публично достъпна. Конфиденциалните или личните данни е най-добре да останат лични или да бъдат отнесени към лични дискусии в друг канал. Моля, напомняйте, че вашите политически мнения и действия онлайн имат последствия в офлайн света. За ваша собствена защита препоръчваме използването на псевдоним.
Благодарим на Евелин Марти за това, че ни предостави своите насоки за изготвяне на този кодекс.