Нашите посланици на OPIN

Все още сте нови във вселената на OPIN и искате да създадете проект, но не знаете как? Тогава се свържете с някой от нашите местни посланици. Те с удоволствие ще ви помогнат!

Център за развитие на сърцето на Словения

Anita.jpg

Anita Molka

anita.molka@razvoj.si

Центърът за развитие на сърцето на Словения ръководи, координира и свързва проекти за развитие в района от 2000 г. насам. В сътрудничество с многобройни местни, регионални, национални и европейски партньори екипът реализира проекти за подобряване на качеството на живот на хората в региона. Той също така включва млади хора и младежки организации в различни проекти и ги насърчава да играят активна роля в обществото, дава възможност за образование в чужбина в рамките на проекти по програма "Еразъм+" и ги свързва с други местни участници в различни области. Той предлага подкрепа на младежки институции, млади хора и други лица във всички етапи на изпълнение на проект с широко участие.

Проект обявен за най-добра практики: “Brainstorming”

Agenzija Zghazagh

simon.jpg

Simon Schembri

agenzija.zghazagh@gov.mt

Agenzija Zghazagh предоставя на младите хора време и пространство да създават приятелства, да учат по нов начин и да развиват талантите си чрез нашите регионални младежки услуги и обширната ни програма за овластяване

Проект обявен за най-добра практика: „Преглед на текст“

Коалиция от младежки организации SEGA

Leila.jpg

Lela Jurukova

lelaj@infosega.org.mk

SEGA е национална платформа на младежки организации, която се занимава с лобиране за необходими законодателни промени, както и с подкрепа на младежкия активизъм, достъпа до информация и участието на младите хора в дейности, решаващи техните проблеми. Нашата мисия е да продължим да работим върху влиянието на младите хора, което ще промени развитието на страната ни, както и да участваме във вземането на решения на национално и местно ниво по въпроси, които пряко ги засягат. СЕГА като устойчива и развита младежка коалиция дава възможност на младежите да вярват в себе си, да постигат интересите си, да творят и да изграждат.

Ние предлагаме подкрепа на младежките организации и младите хора в процеса на създаване на техните проекти за участие и електронно участие.

Проект обявен за най-добра практика: „Идейно предизвикателство“

Младежки Хоризонт

david.jpg

David Jinjikhadze

david.jinjikhadze@gmail.com

"Младежки хоризонт" е неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Грузия. Мисията на "Младежки хоризонт" е да предоставя на младите хора възможности за активно гражданство и социално включване.

Проект обявен за най-добра практика: “Пространствена Мозъчна атака“
Community

Общността на OPIN

Искаме да създадем активна и жизнена общност от инициатори на проекти и други заинтересовани институции, за да дадем възможност за равностоен обмен. Опитните практици притежават ценни знания, от които могат да се възползват други, по-малко опитни практици. Сътрудничеството и споделянето на съвети в общност от съмишленици може да укрепи уменията за електронно участие в цяла Европа.

Регистрирайте се за актуална информация от общността