Vær tydelig mht. din(e) hensigt(er) med resultatet

Vær tydelig mht. din(e) hensigt(er) med resultatet


De første spørgsmål, som du skal stille dig selv er:

  • Hvorfor sætter du dette projektet i gang?

  • Hvorfor skal unge mennesker involveres i det?

Hvis I allerede er et team, som arbejder med projektet, er det meget vigtigt, at de enkelte team-medlemmer har den samme opfattelse af det egentlige formål. Når I har en fælles forståelse af formålet, så skriv det ned. Så kan I vende tilbage til det senere i processen, hvis det bliver svært at holde fokus.

For at definere formålet med dit projekt ordentligt, bør du have en forståelse for, og kunne kortlægge beslutningsprocessen, som du ønsker, at de unge mennesker skal gå ind i. Det er nemmere at formulere et præcist eDeltagelsesprojekt, hvis du præcist ved, hvor beslutningstagerne er i processen. Det er normalt ikke noget, som du har kontrol over, men prøv at gribe ind så tidligt som muligt!


Eksempel på en beslutningsproces

Høringsprocedure i en dansk kommune – hvor man kan gribe ind med en eDeltagelsesproces

  1. Administrationen forbereder en case om et fremtidigt boligprojekt for unge mennesker.

  2. Der kan vælges mellem borgerdeltagelse eller dialog mellem interessenter og eksperter – Grib ind!

  3. Administrationen forbereder anbefalingen til byrådet.

  4. Byrådet gennemgår casen første gang og tager beslutningen om afholdelse af en høring.

  5. Høringsprocedure – Grib ind!

  6. Administrationen forbereder anbefalingen til byrådet. Høringssvarene er indarbejdet i anbefalingen.

  7. Byrådet gennemgår casen igen tager en endelig beslutning vedr. fremtidige boliger til unge mennesker i kommunen.