Var klar när det gäller din(a) avsikt(er) redan från början

Var klar när det gäller din(a) avsikt(er) redan från början


De första frågorna du bör ställa dig själv är:

  • Varför startar du projektet?

  • Varför bör unga människor bli involverade i det?

Om ni redan är ett team som arbetar med projektet är det mycket viktigt att varje teammedlem har samma förståelse för det faktiska syftet. När ni har en gemensam förståelse för syftet, skriv ner det. Du kan då återvända till det senare i processen om det blir svårt att hålla fokus.

För att korrekt kunna definiera ditt projekts syfte bör du förstå och kartlägga den beslutsprocess som du önskar att de unga människorna ska ingripa i. Det kommer att bli enklare att formulera ett exakt eDeltagande-projekt om du vet var i processen beslutsfattarna befinner sig. Du kan vanligtvis inte styra det, men försök att ingripa så tidigt som möjligt!


Exempel på en beslutsprocess

Samrådsproceduren i en dansk kommun – alternativ för var en eDeltagande-process kan ingripa

  1. Förvaltningen förbereder ett fall om ett framtida bostadsprojekt för unga människor.

  2. Frivilligt medborgardeltagande eller dialog med berörda parter och experter – ingrip!

  3. Förvaltningen förbereder rekommendationen till stadsfullmäktige.

  4. Stadsfullmäktige går igenom ärendet för första gången och fattar ett beslut om att realisera samrådsproceduren.

  5. Samrådsprocedur – ingrip!

  6. Förvaltningen förbereder rekommendationen till stadsfullmäktige. Samrådssvaren integreras i rekommendationen.

  7. Stadsfullmäktige går igenom ärendet igen och fattar ett slutgiltigt beslut om framtida bostäder för unga människor i kommunen.