Strategija za mlade občine Lukovica

Zbiranje idej in predlogov za oblikovanje vsebine strategije za mlade v naši občini

Timeline

info

Strategija za mlade je pomemben dokument, ki bi mladim v občini zagotovil boljše pogoje za življenje.

V tem projektu bomo zbrali vse  ideje in predloge glede vsebine občinskega strateškega dokumenta za mladino ter jih kasneje ob pripravi vključili v sam dokument.

Področja, ki jih strateški dokument pokriva so naslednja:


  • Izobraževanje

  • Zaposlovanje mladih

  • Stanovanjska problematika mladih

  • Mobilnost mladih

  • Prosti čas, šport in kultura

  • Informiranje

  • Zdravje in dobro počutje mladih

 


Zbiranje idej in predlogov

This phase ends in 1 week and 5 days

09/22/2017 9 a.m. - 10/31/2017 noon (Your Timezone: Europe/Berlin)

Napiši svoje želje in ideje - kaj bi bilo dobro vključiti v strategijo?

Vaše ideje in predloge bomo upoštevali ob sami pripravi dokumenta strategije za mlade Občine Lukovica, ki bo v naslednjem letu posredovan v sprej občinskemu svetu Občine.


other projects from this organisation
Feedback