დასრულდა

Strategija za mlade občine Lukovica

Zbiranje idej in predlogov za oblikovanje vsebine strategije za mlade v naši občini

ვადები

ინფორმაცია

Strategija za mlade je pomemben dokument, ki bi mladim v občini zagotovil boljše pogoje za življenje.

V tem projektu bomo zbrali vse  ideje in predloge glede vsebine občinskega strateškega dokumenta za mladino ter jih kasneje ob pripravi vključili v sam dokument.

Področja, ki jih strateški dokument pokriva so naslednja:

  • Izobraževanje
  • Zaposlovanje mladih
  • Stanovanjska problematika mladih
  • Mobilnost mladih
  • Prosti čas, šport in kultura
  • Informiranje
  • Zdravje in dobro počutje mladih

 

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Zbiranje idej in predlogov

Napiši svoje želje in ideje - kaj bi bilo dobro vključiti v strategijo?

0 0 4

Mladinsko organiziranje in participacija

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Zdravje in dobro počutje mladih

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 3

Informiranje

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
1 0 3

Prosti čas šport in kultura

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 3

Mobilnost mladih

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Stanovanjska problematika mladih

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 5

Zaposlovanje mladih

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017
0 0 2

Izobraževanje

GeorgeII პარასკევი, 22 სექტემბერი, 2017

Vaše ideje in predloge bomo upoštevali ob sami pripravi dokumenta strategije za mlade Občine Lukovica, ki bo v naslednjem letu posredovan v sprej občinskemu svetu Občine.


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები