finished

Зголемување на активноста на младите од Општина Велес

Целта на проектот е да добиеме предлози и идеи од младите од Општина Велес за активности во кои би земале активно учество. Со цел да ги инволвираме и да ја намалиме пасивноста кај дел од нив.

Timeline

info

Целта на проектот е да добиеме предлози и идеи од младите од Општина Велес за активности во кои би земале активно учество. Со цел да ги инволвираме и да ја намалиме пасивноста кај дел од нив.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.