Lokacija 5

GeorgeII Moderator

Katere naprave bi postavili na to lokacijo? Ali bi postavili poleg naprav še kakšne table s slikami za vaje?

Komentarji