dokončano

Lokacije in naprave za Trim stezo okoli Gradiškega jezera

Katere naprave bomo postavili na katero mesto in zakaj? Upoštevajte, da bomo postavili 6 naprav. Za 5 naprav smo že skoraj sigurni, to so: Bradla, 3-višinski drogovi, klopci za trebušnjake, lestev z…

Časovnica

informacije

Kje bi postavili naprave, ali so naprave, ki jih mislimo postaviti dobre in zakaj? Katere naprave bi postavili kje? Pri vsaki lokaciji je slika za lažje razumevanje. 

Hvala za udeležbo!

Ta projekt je že zaključen. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na projektu!

Podprite najboljše ideje.

rate

0 0 3

Lokacija 6

GeorgeII 15. september 2017
0 0 2

Lokacija 5

GeorgeII 15. september 2017
0 0 2

Lokacija 4

GeorgeII 15. september 2017
0 0 3

Lokacija 4

GeorgeII 15. september 2017
0 0 5

Lokacija 3

GeorgeII 15. september 2017
0 0 2

Lokacija 2

GeorgeII 15. september 2017
0 0 3

Lokacija 1

Lokacije za trim stezo okoli Gradiškega jezera
GeorgeII 15. september 2017

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije