ჟესტური ენა ერთმანეთისთვის!

თავისუფალი მიმართულება

აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაცია ადამიანის განვითარების მთავარი ამოცანაა, მისი საშუალებით ვამყარებთ კონტაქტს საზოგადოებასთან და ვიძენთ საჭირო უნარებს, საზოგადოებაში არიან ადამიანები ვისაც არ შეუძლია საუბარი, მაგრამ სურს კომუნიკაცია ხალხთან, მაშინ როდესაც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის ჟესტური ენა საქმე ძალიან რთული ხდება, არ გვესმის ერთმანეთის და იქმნება სტრესული გარემო.

 აუცილებელია მუნიციპალიტეტში არსებობდეს ჟესტური ენის შემსწავლელი კურსი, სადაც ყველა ახალგაზრდა სურვილისამებს ისწავლის სხეულის ენას, რადგან დაამყაროს კონტაქტი საზოგადოების ყველა წევრთან, ეს გაზრდის კომუნიკაბელურობასა და ერთმანეთის სოყვარულს, საზოგადოების არცერთი წევრი არ დარჩება საზოგადოების მიღმა.

Komentarji