Be de unga deltagarna om utvärdering

Be de unga deltagarna om utvärdering


Utvärderingsverksamheten har ett tvåfaldigt syfte. Som vi redan nämnde i idéfasen, kommer du för det första att få reda på vad som gick bra, och vad du kan göra annorlunda nästa gång du skapar ett liknande projekt. För det andra är det en dokumentation för beslutsfattare. Om projektets utvärdering blir positivt kommer detta att öka oddsen för att beslutsfattare även i framtiden kommer att främja ett nytt eDeltagande-projekt. Exempelvis talar det för sig själv om 99 % av de unga svarar att de skulle vilja delta i ett liknande projekt. Och om de unga bedömer projektets organisation positivt, är det möjligt att beslutsfattarna kommer att be ditt team att organisera även nästa projekt. I rutan nedan finns ett exempel på ett utvärderingsformulär som kan ge dig inspiration.


Inspirerande ja/nej-frågor för ett utvärderingsformulär

  • Var material och videor balanserade och informativa?

  • Presenterades och diskuterades olika och motsatta synpunkter?

  • Är du i princip nöjd med projektets organisation?

  • Tror du att resultaten kommer att användas på ett meningsfullt sätt för politiskt beslutsfattande?

  • Bör projekt som Ungdomar beslutar arrangeras i framtiden i samband med olika och/eller liknande frågor?

  • Kommer du åter att delta i projekt som Ungdomar beslutar?


Siffror säger ofta mycket, men inte allt. Om du exakt vill veta vad som kan förbättras kommer du sannolikt även att behöva högkvalitativ input. Ett sätt att samla ihop denna kunskap är att bjuda in slumpmässigt utvalda deltagare – eller din styrkommitté – till ett utvärderingsmöte några dagar efter händelsen. Ett annat alternativ som potentiellt kan ge projektet god publicitet är att göra små videofilmer där de unga deltagarna delar sina intryck av projektet. Förutom att presentera dem för beslutsfattarna kan dessa videoklipp delas på SoMe-kanaler och användas för rekryteringsändamål när du startar ett nytt eDeltagande-projekt för ungdomar. Men se till att de filmade deltagarna har gett sitt samtycke till att videon delas på SoMe-kanaler eller att den används på andra sätt i framtiden.