Gör ett utkast till din projektprocess från A till Ö

Gör ett utkast till din projektprocess från A till Ö


Du bör nu ha en klar uppfattning om syftet med ditt projekt, vilken effekt du vill uppnå med det och den tillgängliga budgeten. Det innebär att du är redo att göra ett grovt utkast till en process från A till Ö, som naturligtvis bör passa in i beslutsprocessen. 

En bra utgångspunkt är att skriva en kort beskrivning på 2-3 sidor. Denna beskrivning kan omfatta:

  • Projektets bakgrund

  • Projektets idé och dess mål

  • Metoden

  • Budgeten

  • Tidslinjen

I tidslinjen bör du beskriva de aktiviteter du behöver genomföra för att kunna passera mållinjen – personliga möten och online-aktiviteter – och när de kommer att äga rum. I det här skedet kommer det redan att vara lämpligt att konsultera OPIN-verktyget för beslutsfattning* för att få en uppfattning om de processöversikter och funktioner som erbjuds online på OPIN. För inspiration när det gäller metoder för personliga möten, rekommenderar vi att du konsulterar åtgärdskatalogen Engage2020, som är en interaktiv metodkatalog för allmänhetens deltagande. Under den Förberedande fasen kommer vi att tillhandahålla fler tips och tricks för att utforma en lämplig deltagandeprocess, därför är det inte nödvändigt att detaljera metoderna i detta skede.

Glöm inte budgeten när du gör ett utkast till processen! Det är meningslöst att planera en process som är mycket tidskrävande och dyr om din budget är mycket begränsad. Tid är pengar. Det kan därför vara mycket användbart att specificera din budget och fördela resurser till de olika aktiviteterna. Då kommer du att veta hur många arbetstimmar du kan använda för planering av, låt oss säga, lanseringen av projektet. En sådan detaljerad översikt kommer att minska risken för att överskrida budgeten.

Detta är bara ditt första utkast till projektet. Du bör fortfarande vara öppen för att ändra det (och kom ihåg att uppdatera din budget på motsvarande sätt!) för nu är det dags att träffa de unga deltagarna och de beslutsfattare som stöder dig och be dem om feedback till projektets första utkast.


*För att få tillgång till verktyget för beslutsfattning måste du registrera din organisation på OPIN. Du kan prova olika OPIN-funktioner och få mer information om registreringsprocessen här.