avslutad

VOTE OF THE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Tidslinje

info

We are trying a tool for the vote of the budget : OPIN and its application.

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget? 

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

VOTE OF AEGEE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Inga förslag hittades

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation