დასრულდა

VOTE OF THE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

ვადები

ინფორმაცია

We are trying a tool for the vote of the budget : OPIN and its application.

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget? 

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

VOTE OF AEGEE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები