завършен

VOTE OF THE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Времева линия

информация

We are trying a tool for the vote of the budget : OPIN and its application.

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget? 

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

VOTE OF AEGEE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Няма намерени предложения

Инициаторът все още не е предоставил информация за очаквания резултат от проекта.

други проекти от тази организация