StreharA

завършен

Strategija za mlade občine Lukovica

Mladinski klub STIK

завършен

Postavitev naprav za TRIM STEZO - Gradiško jezero

Mladinski klub STIK

завършен

Zbiranje idej za delovanje Mladinskega kluba STIK

Mladinski klub STIK

завършен

Oživitev kulturnega doma v Lukovici

Mladinski klub STIK

завършен

Potrebe mladih v občini Lukovica

Mladinski klub STIK