StreharA

завршен

Strategija za mlade občine Lukovica

Mladinski klub STIK

завршен

Postavitev naprav za TRIM STEZO - Gradiško jezero

Mladinski klub STIK

завршен

Zbiranje idej za delovanje Mladinskega kluba STIK

Mladinski klub STIK

завршен

Oživitev kulturnega doma v Lukovici

Mladinski klub STIK

завршен

Potrebe mladih v občini Lukovica

Mladinski klub STIK