Generelle principper for deltagelse i korte træk

TIDLIG INDRAGELSE

Inddrag unge mennesker så tidligt som muligt i beslutningsprocessen.

GENNEMSKUELIGHED

Vær tydelig og åben med dine hensigter og mål fra starten af. Processen skal være gennemskuelig, så de unge deltagere og offentligheden kan se, hvad der sker og hvordan beslutninger tages.

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Vær klar i kommunikationen vedr. hvor høj grad, de unge mennesker vil kunne påvirke resultatet af beslutningsprocessen, som du involverer dem i.

ÆGTE INDFLYDELSE

Ejerskabet af resultaterne sikres vha. ægte indflydelse på beslutningerne, som skal tages.


INFORMATION

Brug målrettet information, som er forståelig for de unge, og som præsenterer forskellige og evt. modstridende synspunkter mht. debatemnet.

NEUTRALITET

Styringen af deltagelsesprocessen skal være objektiv og åben overfor forskellige deltagere og meninger.

PRAKTISK ORGANISATION

Vær synlig ved kontrollen af den praktiske organisation af projekt aktiviteter, både off- og online.

DRØFTELSE

Giv de unge mennesker muligheden for indbyrdes at drøfte de forskellige behov, ønsker og muligheder på en struktureret måde - hvis tiden og ressourcerne tillader det – med forskellige interessenter, eksperter og beslutningstagere.