Иако еУчеството е добро прилагодено за одредени учеснички активности, понекогаш може да биде премногу ограничено и нефлексибилно споредено со методот

 

РАНО ВКЛУЧУВАЊЕ
Вклучи ги младите луѓе најрано што можеш во процесот на донесување на одлуки.

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Биди јасен и искрен во твоите намери и цели уште на почетокот. Процесот треба да биде транспарентен, што младите учесници и јавноста да можат да видат што се случува и како се донесуваат одлуки.

 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОЧЕКУВАЊАТА

Види јасен/а за обемот на влијанието на младите луѓе во исходот во процесите на донесување одлуки во кои ги вклучуваш.

 

ВИСТИНСКО ВЛИЈАНИЕ

Осигурај ја сопственоста на резултатите преку вистинско влијание врз одлуките кои треба да бидат донесени.

 

ИНФОРМАЦИИ

Користи насочени информации кои ќе бидат разбирливи за младите луѓе и која презентира различни и можеби контрадикторни ставови на темата која ќе биде дебатирана.

 

НЕУТРАЛНОСТ

Менаџирањето на процесот на учество треба да биде без предрасуди и отворен кон различни учесници и мислења.

 

ПРАКТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Биди видливо во контрола на практичната организација на проектните активности како онлајн така и офлајн.

 

ДЕБАТИРАЊЕ

Дај им можност на младите луѓе да разговараат околу различните потреби, желби и можности на структуриран начин  помеѓу нив, а ако времето дозволи и со различни акционери, експерти и донесувачи на одлуки.