Na kratko o splošnih načelih participacije.


ZGODNJE VKLJUČEVANJE
Mlade v postopek odločanja vključite čim prej.

 

PREGLEDNOST

Bodite jasni in iskreni v svojih namenih in ciljih od samega začetka. Postopek mora biti pregleden, tako da lahko mladi udeleženci in splošna javnost vidijo, kaj se dogaja in kako se sprejemajo odločitve.

 

ZAGOTAVLJANJE PRIČAKOVANJ

Bodite jasni glede obsega, do katerega bodo lahko mladi vplivali na rezultate postopke odločanja, v katerega jih vključite.

 

VPLIV

Lastništvo rezultatov zagotovite z vplivom na odločitve, ki jih je treba sprejeti.

 

INFORMACIJE

Uporabite ciljne informacije, ki so razumljive za mlade ter predstavljajo različna in morebitna nasprotujoča si stališča o temi, o kateri se bo razpravljalo.

 

NEVTRALNOST

Upravljanje participativnega postopka mora biti nepristransko in odprto za različne udeležence in mnenja.

 

ORGANIZACIJA

Nadzirajte organizacijo projektnih dejavnosti, ki se izvajajo  osebno in na spletu.

 

SVETOVANJE

Dajte mladim priložnost, da medsebojno razpravljajo o različnih potrebah, željah in priložnostih ter če to dopuščajo čas in sredstva, z različnimi interesnimi skupinami, strokovnjaki in nosilci odločanja.