Kortlæg dine unge deltagere

Kortlæg dine unge deltagere


I denne fase af projektet bør du også gøre dig nogle tanker om hvem, deltagerne skal være. For at træffe denne beslutning, bør du kortlægge følgende:

  • Hvem har en – direkte eller indirekte – andel i de beslutninger, der skal tages?

  • Hvem bliver – direkte eller indirekte – berørt af beslutningerne, der skal tages?

En anden meget vigtig overvejelse at gøre, er, om gruppen af unge deltagere bør være repræsentative for alle unge mennesker i, lad os sige, din kommune. Ved at have afbalanceret gruppe af unge mennesker til at deltage i dit projekt, gøres resultaterne mere politisk legitime. I de fleste tilfælde tenderer beslutningstagere mere til at tage dine resultater seriøst, hvis du kan sige, at de repræsenterer stemmerne fra unge mennesker i deres kommune. Repræsentantskab er en vigtig hjørnesten i et demokrati. Ikke desto mindre, stiller ønsket om repræsentantskab krav til din rekruttering. More om det senere!*

Desuden ønsker du at “vinde de unges hjerter med dit projekt”. Derfor er du nødt til at gøre dig klart, hvem de unge deltagere skal være. Jo bedre, du kender de unge deltagere, desto nemmere vil det blive for dig at forberede og implementere et projekt, som helt og holdent appellerer til dem. Det kan måske lyde temmelig lige til, men erfaringen viser, at initiatorer til projekter vedr. ungdomsdeltagelse af og til glemmer, at unge mennesker ikke er nogen homogen gruppe. Nej, der er mange forskellige typer af unge mennesker, og der skal derfor potentielt tages forskellige tiltag for at fange deres opmærksomhed. Med andre ord, så har 15-årige unge generelt andre interesser, end unge mennesker i slutningen af tyverne. Altså målrettede tiltag er meget nødvendige for at dit initiativ skal lykkes!  


*Kast et blik på tippet Rekruttering af de unge deltagere.