Kartlägg dina unga deltagare

Kartlägg dina unga deltagare


I denna fas av projektet borde du också tänka på exakt vem du bör ha som deltagare. För att fatta detta beslut bör du kartlägga följande:

  • Har du en andel – direkt eller indirekt – i de beslut som ska fattas?

  • Vem kommer – direkt eller indirekt – att påverkas av de beslut som ska fattas?

En annan mycket viktig fråga är att överväga huruvida gruppen av unga deltagare bör vara representativ för alla unga människor i, låt oss säga, din kommun. Att ha en representativt balanserad grupp av unga människor som deltar i ditt projekt kommer att göra resultaten mer politiskt legitima. I de flesta fall är beslutsfattare mer benägna att ta dina resultat på allvar om du kan säga att de representerar unga människornas röster i deras kommun. Representativitet hör till demokratins viktiga byggklossar. Att försöka nå representativitet kommer emellertid att ställa krav på din rekryteringsprocess. Mer om detta senare!*

Dessutom vill du ”att de unga människorna är medelpunkten i det du gör”. Därför måste du få en tydlig bild av vilka de unga deltagarna är. Ju bättre du känner till de unga deltagarna, desto lättare blir det för dig att förbereda och genomföra ett projekt som verkligen tilltalar dem. Det låter kanske ganska okomplicerat, men erfarenheten visar att initiativtagare av projekt för ungdomsdeltagande ibland glömmer att ungdomar inte är en homogen grupp. Nej, det finns många olika slags unga människor, och därför behövs det olika ansträngningar för att fånga deras uppmärksamhet. För att uttrycka det enkelt har 15-åringar i allmänhet andra intressen än unga människor i slutet av tjugoårsåldern. Kort sagt så behövs det målinriktade insatser för att lyckas med ditt initiativ!  


*Titta på tipset Rekrytering av de unga deltagarna.