Spoznajte svoje mlade udeležence

V tej fazi projekta morate tudi razmisliti o tem, kdo bi morali biti udeleženci. Da bi se odločili glede tega, si oglejte naslednje:

-    Kdo ima neposreden ali posreden delež pri odločitvah, ki jih je treba sprejeti?

-    Kdo neposredno ali posredno vpliva na odločitve, ki jih je treba sprejeti?

Naslednje zelo pomembno vprašanje, ki ga je treba upoštevati, je, ali mora skupina mladih udeležencev zastopati vse mlade v vaši občini. S predstavniško uravnoteženo skupino mladih, ki sodelujejo v vašem projektu, bodo rezultati bolj politično legitimni. Nosilci odločitev največkrat jemljejo vaše rezultate resneje, če lahko rečete, da oni predstavljajo glasove mladih v občini. Predstavništvo je pomemben gradnik demokracije. Vendar pa prizadevanje za predstavništvo prinaša zahteve glede vašega pridobivanja mladih. Več o tem pozneje![1] 

Poleg tega želite »mlade imeti v središču tega, kar počnete«. Zato morate imeti jasno sliko o tem, kdo so mladi udeleženci. Bolje kot poznate mlade udeležence, tem lažje boste pripravili in izvajali projekt, ki jih resnično nagovori. Morda se zdi precej preprosto, vendar izkušnje kažejo, da pobudniki projektov participacije mladih včasih pozabljajo, da mladi niso homogena skupina. Ne, obstaja veliko različnih vrst mladih, zato so morda potrebna različna prizadevanja, da bi pritegnili njihovo pozornost. Rečeno poenostavljeno, 15-letniki imajo na splošno druge interese kot mladi v poznih dvajsetih letih. Skratka, ciljno usmerjena prizadevanja so nujno potrebna, da bi uspeli s svojo pobudo!  [1] Oglejte si nasvet Zaposlujte mlade udeležence.