Sæt realistiske mål for dit projekt

Sæt realistiske mål for dit projekt


Du bør stille dig selv det følgende spørgsmål: Hvad vil du have, at projektet skal opnå? Med andre ord, har det at gøre med påvirkning. Jo tydeligere, du definerer disse mål, desto nemmere bliver det for dig at skitsere de nødvendige skridt, som skal tages for at projektet når det ønskede slutresultatet.

Disse spørgsmål vil forhåbentlig hjælpe dig med at definere tydelige og konkrete mål:

Hvad vil du opnå med projektet?

Hvad skal være formatet for det ønskede output?

Hvordan planlægger du at bruge resultaterne?

Hvilken forskel vil projektet gøre?

Hvilken indflydelse ønsker du, at de unge mennesker skal have?

Husk at indflydelse kan være mange ting – og det er ikke altid noget, som er nemt at måle! Lad være med at tro, at deltagere kun har indflydelse, hvis de alene har retten til at tage beslutningerne. Det sker hyppigt, at indflydelse betyder, at kunne give input i form for idéer, anbefalinger, og meninger, som de, der tager beslutningen kan tage op til overvejelse. Den svære del af et deltagelsesprojekt er at kunne være sikker på, om resultaterne kommer op til overvejelse på en ordentlig måde. Gør dig ingen tanker – mange af de følgende OPIN tips og tricks vil berøre dette vigtige emne!