Sätt upp realistiska mål för ditt projekt

Sätt upp realistiska mål för ditt projekt


Du bör ställa dig själv följande fråga: Vad vill du att projektet ska uppnå? Kort sagt har detta att göra med inflytande. Ju tydligare och mer realistiskt du kan definiera dessa mål, desto lättare blir det för dig att framgångsrikt skissera de steg som projektet behöver för att nå det önskade slutresultatet.

Dessa frågor kommer förhoppningsvis att hjälpa dig att definiera klara och konkreta mål:

Vad vill du uppnå med projektet?Vilket format ska den output som önskas ha?

Hur planerar du att använda resultaten?

Vilken skillnad kommer projektet att göra?

Vilken typ av inflytande vill du att de unga människorna ska ha?

Kom ihåg att inflytande kan vara många saker – och att det inte alltid är något som lätt kan mätas! Tro inte att deltagare endast har inflytande om de får den ensamma beslutsrätten. Ofta innebär inflytande att ge input i form av idéer, rekommendationer och åsikter, som de som har beslutsbefogenhet kan ta hänsyn till. Den svåra delen av ett deltagande projekt är att säkerställa att resultaten beaktas på ett riktigt sätt. Oroa dig inte – flera av följande OPIN-tips och tricks kommer att behandla detta viktiga ämne!