Postavite realne cilje za svoj projekt

Zastavite si naslednje vprašanje: Kaj želite doseči s projektom? V celoti je to povezano z vplivom. Kolikor jasneje in bolj realistično lahko te cilje opredelite, tem lažje boste uspešno opisali potrebne korake projekta in dosegli želeni končni rezultat.

Upamo, da vam bodo ta vprašanja pomagala opredeliti jasne in konkretne cilje:

-    Kaj želite doseči s projektom?

-    Kakšna mora biti oblika želenega rezultata?

-    Kako nameravate uporabiti rezultate?

-    Kaj bo drugače po projektu?

-    Kakšen vpliv naj imajo po vašem mnenju mladi?

Ne pozabite, da lahko vpliv pomeni veliko stvari – in ne vedno nekaj, kar je mogoče preprosto izmeriti! Ne mislite, da imajo udeleženci vpliv le, če jim je podeljena izključna pristojnost odločanja. Veliko pogosteje vpliv pomeni prispevanje v obliki idej, priporočil in mnenj, ki jih lahko upoštevajo tisti s pooblastilom za odločanje. Težji del participativnega projekta je zagotoviti, da se rezultate natančno upošteva. Ne skrbite – te pomembne teme bodo obravnavane v naslednjih nasvetih in trikih OPIN!