Forbinde unge vælgeres behov og parti programmer.

BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Programmer som forbinder unge vælgeres behov og parti programmer

Hvordan kan man opmuntre unge førstegangsvælgere til faktisk at afgive deres stemme? Dette var en pressende sag i optagen til kommunevalget I Prilep, Noredmakedonien. Unge med stemmeret er hverken bekendte med partiernes programmer, eller svarer programmerne ikke til deres forventninger. For at fremme demokratiske værdiger blandt unge, men sammentidigt også at lade etablerede partier vide hvad de unges behov er, gennemførte SEGA et e- deltagelses projekt for at imødekomme denne udfordring.


OPIN byder på en nyttig løsning til at samle unge menneskers ideer på en gennemsigtig måde, og præsentere dem for beslutningstagerne og partierne.


Udfordringsmodulet tillader mulighed for en to- faset process: Først kan man samle ideer og derefter stemme på den bedste ide. På denne måde kan man samle et væld af ideer og derfor prioretere den mest pressende sag eller den bedste ide til en løsning. Når du vil påvirke beslutningstagere, kan de betale sig at have en klar holdning. Rangering af de indsamlede forslag gør det lettere for beslutningstagerene ai identificere kernekravene.

SEGA organiserede små online samlinger for at diskutere afgørende emner, såsom ungdomsaktivisme og deltagelse, uddannelse og sport, økologi, kultur og dyrenes beskyttelse. Gruppediskutionerene gav resultat der så kunne indgå i OPIN. Efterfølgende kunne andre unge støtte de indsendte ideer eller tilføje nye. Ved at kombinere online workshops eller endda ansigt til ansigt møder med deltagelse på OPIN, er en god måde at indsamle kvalitetsideer på. Derudover, var det muligt at invitere repræsentanter fra partier til at svare på spørgsmål og til at give feedback på bestemte ideer på en hurtig måde.

Alligevel kan det være svært at få deltagere ombord til på at bruge en platform de ikke kender noget til. En løsning kan være at tilbyde indledende online workshops. I et video opkald kan man hurtigt vise hvordan platformen bruges og forklare hvad projektets mål er. Ved at kombinere disse direkte interaktioner med de sociale mediekampanger, kan det hjælpe med at maksimere effekten på ens projekt. Som hovedresultat, engagerede unge vælgere sig i diskussioner med jævnaldrende, såvel som partimedlemmer og politiske repræsentanter. E- deltagelses projektet motiverede dem til at dele deres ideer, som blev samlet i et omfattende dokument med anbefalinger. Dette blev afleveret til beslutningstagerne og til de lokale politiske partier. Anbefalingerne hjalp med at lave programmer til det kommende kommunevalg ifølge de unges behov.

BP_Gallery_1_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_2_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Lela Jurukova fra SEGA er en af OPIN-ambassadørerne!

SEGA er en national platform for ungdomsorganisationer, der har til formål at lobbye for nødvendige lovgivningsmæssige ændringer samt at støtte aktivisme blandt unge, adgang til information og unges deltagelse i aktiviteter til løsning af deres problemer.

Se alle ambassadører

Leila.jpg