Koppla samman unga väljares behov och partiprogram.

BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Koppla samman unga väljares behov och partiprogram

Hur engagerar man unga, förstagångsväljare att faktiskt rösta? Detta var en angelägen fråga inför lokalvalen i Prilep, Makedonien. Unga väljare känner antingen inte till partiprogrammen eller så stämmer inte programmen överens med deras förväntningar. För att främja demokratiska värden bland ungdomar, men också för att låta etablerade partier veta vad unga väljares behov är, genomförde SEGA ett e-deltagandeprojekt för att möta denna utmaning.


OPIN erbjuder en användbar lösning för att samla in ungdomars idéer på ett öppet sätt och presentera dem för beslutsfattare och partier.


Idéutmaningsmodulen möjliggör en tvåvägsprocess: Du kan först samla idéer och sedan rösta på den bästa idén. På så sätt kan du samla en mängd idéer och sedan prioritera den mest brådskande frågan eller bästa idén för en lösning. När man vill påverka beslutsfattandet lönar det sig att ha en tydlig röst. Att rangordna de insamlade förslagen gör det lättare för beslutsfattare att identifiera de viktigaste kraven.

SEGA organiserade små online-sammankomster för att diskutera viktiga ämnen, såsom ungdomsaktivism och deltagande, utbildning och idrott, ekologi, kultur och djurskydd. Gruppdiskussionerna gav resultat som sedan kunde föras in i OPIN. Därefter kan andra ungdomar stödja inlämnade idéer eller lägga till nya. Att kombinera onlineworkshops, eller till och med personliga möten, med deltagande på OPIN är en smart idé för att samla kvalitetsidéer. Dessutom var det möjligt att bjuda in representanter från partier att svara på frågor och ge respons på vissa idéer direkt. Det kan ändå vara svårt att få deltagarna att använda en plattform som de inte är bekanta med. En lösning kan vara att erbjuda introduktionsprogram online. I ett videosamtal kan du snabbt visa hur man använder plattformen och förklara projektets mål. Att kombinera dessa direkta interaktioner med kampanjer på sociala medier kan bidra till att maximera effekten av ditt projekt. Som huvudresultat förde unga väljare diskussioner med såväl andra ungdomar som partimedlemmar och politiska företrädare. E-deltagandeprojektet motiverade dem att dela med sig av sina idéer, som samlades in i ett omfattande dokument med rekommendationer. Detta överlämnades till beslutsfattarna på lokal nivå och till de politiska partierna. Rekommendationerna hjälpte dem att skapa program för de kommande lokalvalen i enlighet med ungdomarnas behov.

BP_Gallery_1_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_2_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Lela Jurukova från SEGA är en av OPIN-ambassadörerna!

SEGA är en nationell plattform för ungdomsorganisationer som arbetar med att bedriva lobbyverksamhet för att få till stånd nödvändiga lagändringar och stödja ungdomsaktivism, tillgång till information och ungdomars deltagande i aktiviteter som syftar till att lösa deras problem.

Ta en titt på alla ambassadörer

Leila.jpg