Povezovanje potreb mladih volilcev in strankarskih programov.

BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Povezovanje potreb mladih volilcev in strankarskih programov

Kako spodbuditi mlade volilce, ki prvič volijo, da dejansko oddajo svoj glas? To je bilo pereče vprašanje pred lokalnimi volitvami v Prilepu v Makedoniji. Mladi volilci bodisi ne poznajo programov strank ali pa ti ne ustrezajo njihovim pričakovanjem. Da bi spodbujali demokratične vrednote med mladimi ter da bi uveljavljene stranke vedele, kakšne so potrebe mladih volilcev je agencija SEGA izvedla projekt e-participacije z namenom, da bi se spopadla s tem izzivom.


OPIN ponuja koristno rešitev za zbiranje idej mladih na pregleden način ter njihovo predstavitev odločevalcem in strankam.


Modul za zbiranje idej omogoča dvofazni postopek: Najprej lahko zbirate ideje, nato pa glasujete za najboljšo. Na ta način lahko zberete številne ideje in nato prednostno izberete najnujnejše zahteve ali najboljšo rešitev. Kadar želite vplivati na sprejemanje odločitev, se splača imeti jasen glas. Z razvrščanjem zbranih predlogov nosilci odločanja lažje prepoznajo najpogostejše potrebe. SEGA je organizirala manjša spletna srečanja, da bi razpravljala o ključnih tematikah: aktivizem in sodelovanje mladih, izobraževanje in šport, ekologija in kultura ter zaščita živali. Skupinske razprave so prinesle rezultate, ki jih je bilo nato mogoče vključiti v OPIN. Nato so lahko drugi mladi podprli predložene predloge ali dodali nove. Združevanje spletnih delavnic in osebnih srečanj z OPIN je odličen način za ustvarjanje kakovostnih idej. Na srečanjih so sodelovali tudi predstavniki strank, ki so takoj odgovorili na vprašanja in podali povratne informacije o določenih idejah. Kljub temu pa je udeležence težko prepričati, da se odločijo za platformo, ki je še ne poznajo. Ena od rešitev je lahko ponudba uvodnih spletnih delavnic. V videoklicu lahko hitro demonstrirate, kako uporabljati platformo ter predstavite cilje projekta. Te neposredne interakcije združite s kampanjami v digitalnih omrežjih, da povečate učinek svojega projekta.

Glavni rezultat je, da so se mladi volivci vključili v razprave z vrstniki, pa tudi s člani strank in političnimi predstavniki. Projekt e-participacije jih je spodbudil, da so delili svoje ideje, ki so bile zbrane v obsežnem dokumentu s priporočili. Ta je bil posredovan nosilcem odločanja na lokalni ravni in političnim strankam. Dokument jim je pomagal pri oblikovanju programov za prihajajoče lokalne volitve 2021, ki so v skladu s potrebami mladih.

BP_Gallery_1_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_2_Mac_lang.jpg
BP_Gallery_3_Mac_lang.jpg

Naj vas navdihne SEGA

SEGA je nacionalna platforma mladinskih organizacij, ki se zavzema za lobiranje potrebnih zakonskih sprememb in je zavezana k podpori mladinskega aktivizma, dostopu do informacij in sodelovanju mladih v aktivnostih za reševanje njihovih problemov.

Seznam ambasadorjev

Leila.jpg