Aġenzija Żgħażagħ

Sta Venera, Malta

beendet

Digital Platforms are tools that can aid youth work.

Delegates are encouraged to generate ideas how to use digital tools to respond to emerging issues to work with young people.

beendet

What type of activities do you think that should be done during the AZ@Gozo Youth Club sessions?

Various activities will be discussed during the youth club session held every Mondays during the mid-day breaks. Students are to come up, plan and discuss activities.

beendet

Which topics do you think should be tackled/discussed at the GCHSS Youth Hub?

On a daily basis at the GCHSS Youth Hub, young people get to participate in various discussions. Through Eparticipation, we'd like to hear from you what topics, issues and subjects you would like t...

beendet

Zghazagh ta' 16-il sena jistghu jkunu kunsilliera u sindki fil-kunsilli lokali?

Il-Gvern Malti qed jaghmel konsultazzjoni pubblika dwar il-Vot 16. Wiehed mill-punti tad-diskussjoni huwa jekk iz-zghazagh ghandux ikollhom id-dritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lok...

beendet

Legalising Marijuana in Malta

The Government will soon start debating the issue of legalising Marijuana in Malta. As Agenzija Zghazagh we believe that the opinion of young people should be considered when discussing this matter...

beendet

X'tahseb dwar Il-Youth Hub tal-MCAST

L-Agenzija Zghazagh ghandha centru ghaz-zghazagh fl-MCAST bl-isem ta' Youth Hub. Nixtiequ inkunu nafu x'tahsbu dwar is-servizz.

Feedback