beendet

Идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Боротино

Од локалната средба „Да се слушне гласот на младите“ која ја одржаа младите активатори за идентификување на предлог решенија за проблемите кај младите во Боротино, се собраа неколку идеи.

Zeitleiste

Information

Целта е младите да ги искажат своите ставови, идеи и мислења за предлог решенија за потребите и предизвиците со кои се соочуваат во нивните рурални средини.

Kontakt für Rückfragen

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11A

Telefon: +38975508804

E-Mail-Adresse Webseite

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation