beendet

Патеки за трчање во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е обезбедување на Пате…

Zeitleiste

Information

Целта ќе биде да се изградат Патеки за трчање во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи и предлози за локациите на овие патеки.

Kontakt für Rückfragen

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telefon: +38975508804

E-Mail-Adresse Webseite

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation