beendet

Лизгалиште на мраз во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потреби на младите која ја одржа Младински Совет Прилеп се собраа идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е отворање на Лизгалиш…

Zeitleiste

Information

Целта ќе биде да се отвори Лизгалиште на мраз во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локација и услуги кои што би ги нудело лизгалиштето.

Kontakt für Rückfragen

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telefon: +38975508804

E-Mail-Adresse Webseite

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation