beendet

Зголемување на бројот на велосипедски патеки во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалнaта заедница, една од идеите е зголемува…

Zeitleiste

Information

Целта ќе биде да се зголеми бројот на велосипедски патеки во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локации каде имаат потреба од велосипедски патеки.

Kontakt für Rückfragen

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telefon: +38975508804

E-Mail-Adresse Webseite

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation