Sajna

Fini

Реставрација на Старата Турска Бања

Coalition of Youth Organisations SEGA

Fini

Отварање на 3D кино во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

Fini

Покриен базен во Општина Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA