Sajna

finito

Реставрација на Старата Турска Бања

Coalition of Youth Organisations SEGA

finito

Отварање на 3D кино во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

finito

Покриен базен во Општина Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA