Sajna

დასრულდა

Реставрација на Старата Турска Бања

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Отварање на Картинг Центар за млади и деца во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Отворање на кантини во средните училишта

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Отварање на 3D кино во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Реконструкција на театарот „Војдан Чернодрински“

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Урбанизирање на просторот околу Прилепското езеро

Coalition of Youth Organisations SEGA

დასრულდა

Покриен базен во Општина Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA