Sajna

πεπερασμένος

Реставрација на Старата Турска Бања

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Отварање на Картинг Центар за млади и деца во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Отворање на кантини во средните училишта

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Отварање на 3D кино во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Реконструкција на театарот „Војдан Чернодрински“

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Урбанизирање на просторот околу Прилепското езеро

Coalition of Youth Organisations SEGA

πεπερασμένος

Покриен базен во Општина Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA