Sajna

avslutad

Реставрација на Старата Турска Бања

Coalition of Youth Organisations SEGA

avslutad

Отварање на 3D кино во Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA

avslutad

Покриен базен во Општина Прилеп

Coalition of Youth Organisations SEGA