finito

Еколошки школски автобус

Да се обезбеди бесплатен превоз на учениците од руралните средини во Општина Ресен

Sequenza temporale

Informazioni

Целта на овој проект е да се обезбеди бесплатен превоз на сите ученици во Општина Ресен кој живеат во руралните средини (села) а учат во Ресен.

Со овој проект треба да се набави Еколошки автобус кој би се двужел со помош на електрична енергија и истиот нема да ја загадува околината. За полнење на истиот би се користела електрична енергија од фотоволтаични панели.

 

Contatto per domande

ЗРР ЛАГ ПРЕСПА Ресен

29 ти Новембар бр 55
Ресен

Telefono: +389 078 787878

E-mail

L'iniziatore non ha ancora fornito informazioni sul risultato atteso del progetto.