Afsluttet

Еколошки школски автобус

Да се обезбеди бесплатен превоз на учениците од руралните средини во Општина Ресен

Tidslinje

Info

Целта на овој проект е да се обезбеди бесплатен превоз на сите ученици во Општина Ресен кој живеат во руралните средини (села) а учат во Ресен.

Со овој проект треба да се набави Еколошки автобус кој би се двужел со помош на електрична енергија и истиот нема да ја загадува околината. За полнење на истиот би се користела електрична енергија од фотоволтаични панели.

 

Kontakt for spørgsmål

ЗРР ЛАГ ПРЕСПА Ресен

29 ти Новембар бр 55
Ресен

Telefon: +389 078 787878

E-mail

Initiativtageren har ikke stillet information om projektets forventede udfald til rådighed endnu.