finished

Еколошки школски автобус

Да се обезбеди бесплатен превоз на учениците од руралните средини во Општина Ресен

Timeline

info

Целта на овој проект е да се обезбеди бесплатен превоз на сите ученици во Општина Ресен кој живеат во руралните средини (села) а учат во Ресен.

Со овој проект треба да се набави Еколошки автобус кој би се двужел со помош на електрична енергија и истиот нема да ја загадува околината. За полнење на истиот би се користела електрична енергија од фотоволтаични панели.

 

Contact for questions

ЗРР ЛАГ ПРЕСПА Ресен

29 ти Новембар бр 55
Ресен

Telephone: +389 078 787878

Email

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.