beendet

Еколошки школски автобус

Да се обезбеди бесплатен превоз на учениците од руралните средини во Општина Ресен

Zeitleiste

Information

Целта на овој проект е да се обезбеди бесплатен превоз на сите ученици во Општина Ресен кој живеат во руралните средини (села) а учат во Ресен.

Со овој проект треба да се набави Еколошки автобус кој би се двужел со помош на електрична енергија и истиот нема да ја загадува околината. За полнење на истиот би се користела електрична енергија од фотоволтаични панели.

 

Kontakt für Rückfragen

ЗРР ЛАГ ПРЕСПА Ресен

29 ти Новембар бр 55
Ресен

Telefon: +389 078 787878

E-Mail-Adresse

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.