დასრულდა

Digitale Beteiligung - Was geht mit Menschlichkeit?

Im Rahmen der Kampagne "Was geht mit Menschlichkeit?" fand bereits im Juni 2018 eine Jugendkonferenz in Nürnberg statt. Die Ergebnisse, die dort erarbeitet wurden, möchten wir nun mit euch diskutiere…

ვადები

ინფორმაცია

Diskutiere mit! Bringe deine Meinung hier ein und die Ergebnisse werden in die dritte und letzte Jugendkonferenz vom 29.-31.3.2019 in Berlin mit einfließen. 

შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

Sabrina Konzok

Deutsches Jugendrotkreuz
Carstennstr. 58
12205 Berlin

ელ.ფოსტა საიტი

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Was geht mit deiner Meinung?

Diskutiert die Fragestellungen und bringt eure Ideen mit ein!

0 0 1

Nachrichten positiver gestalten?

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2018
0 0 1

Mitreden und Mithandeln

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Courage zeigen!

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Interkulturelle Kompetenzen stärken?

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Interkulturelle Kompetenz in der Gruppe

Was braucht eine Gruppe, um mehr Menschlichkeit zu erfahren?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 1

Kinderrechte und Menschenrechte brauchen Kontrolle und Stärkung

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 2

Junge Menschen und Politik

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Junge Verantwortung im Verband

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 0

4 Grundbedürfnisse

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 1

Werte und Social Media

Wie sieht eine menschlichere Welt aus und was brauchen wir dafür?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 1

Identifikation mit dem JRK Logo

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Werte auch leben

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 1

Wertschätzung

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Unsere Arbeit sichtbar machen

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018
0 0 0

Neumitgliedern den Einstieg erleichtern

Wie sieht ein menschlicher Jugendverband aus?
Deutsches Jugendrotkreuz ორშაბათი, 19 ნოემბერი, 2018

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.