კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მონაცემთა დაცვა, როგორც ფუნდამენტური პრინციპი

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლის პირადი მონაცემების უსაფრთხოება. დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი მონაცემეთა კონფიდენციალურობა იქნება დაცული. ჩვენ ვიცავთ ევროკავშირის დირექტივას (95/46/EC) ეროვნული მონაცემთა დაცვის შესახებ. შესაბამისად, პირადი მონაცემების შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დაცვით.

კონფიდენციალობა Adhocracy-ის გამოყენებისას

1. ევროპული სერვერები

პლატფორმის მონაცემები ექსკლუზიურად შეინახება ევროპულ სერვერებზე, რომელთა მიმართებაში გამოიყენება ევროპული კანონი მონაცემთა დაცვის შესახებ.

2. რეგისტრაცია

(პლატფორმის დასახელება)-ზე რეგისტრაციის გავლით, თქვენ ეთანხმებით მონაცემთა დამუშავების პროცედურებს, რომლებიც აღწერილია კონფიდენციალურობის დაცვის პირობებში. აღნიშნული პროცედურები  საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ, დავამუშავოთ და გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური იდენტიფიკაციის მონაცემები (იხ. აგრეთვე თავი 4.7 გ).

3. არასრულწლოვანთა მიერ გამოყენება

თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის), დარეგისტრირებისას მიუთითეთ, რომ თქვენი მშობლები ან მეურვის სტატისის მქონე პირები არიან თანახმა, რომ თქვენ გამოიყენოთ ელ. პლატფორმა და კონფიდენციალურობის შესახებ აღწერილი მონაცემთა დამუშავების ოპერაციებს.

4. გაუქმება

ბუნებრივია, თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი შეთანხმება ნებისმიერ მომენტში. წერილი გაუქმების შესახებ მოგვწერეთ ფოსტით ან ელ-ფოსტით (EUth-ის პროექტის საკონტაქტო ინფორმაცია ან პლატფორმის ცენტრალური საკონტაქტო პირთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ შემდეგი ელ-მისამართი: info@liqd.net). ამის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას (წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით), რაც ჩვენთან ინახება თქვენს შესახებ.  ამ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მოგვმართოთ ელ-ფოსტით.

5. პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება.

ჩვენ ვიწყებთ მონაცემების მოგროვებას და დამუშავებას თქვენს მიერ რეგისტრაციის გავლის და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობის თანავე. ანალოგიურად, და გარკვეულწილად, ჩვენ ვინახავთ მონაცემებს, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი მომსახურების გამოყენებასთან. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ვინახავთ ჩვენს სერვერებზე განთავსებულ პოსტებს, რათა ეს მონაცემები (ე.წ. შინაარსობრივი მონაცემები) ხელმისაწვდომი იყოს სხვებისთვისაც (მომხმარებლის მითითებით).

მონაცემები დაიყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

ა) ძირითადი მონაცემები
ჩვენთან რეგისტრაციის გავლისას, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შემდეგი მონაცემები: ელექტრონული ფოსტის მისამართი, პაროლი და მომხმარებლის სახელი.
ზემოთ მოცემულია არის თქვენი ძირითადი მონაცემები, რომელიც გვჭირდება ჩვენი მომხმარებლის ანგარიშების სამართვად და საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებლებთან დასაკავშირებლად. გთხოვთ, გამოიყენოთ ფსევდონიმური მომხმარებლის სახელი ან ელ-ფოსტის მისამართმომხმარებლის სახელს, რათა მესამე პირებმა და სხვა პიროვნებებმა ვერ შეძლონ თქვენი რეალური სახელის დადგენა ამ ინფორმაციის საშუალებით.
ჩვენი შეყვანის ეკრანები არის http- დაშიფრული, იმისათვის, რომ მესამე პირმა ვერ მოახერხოს თქვენს მიერ შეყვანილი მონაცემების წაკითხვა.

ბ) მონაცემთა გამოყენება /პროფილის გამოყენება / სერვერთან მიმართვის ისტორია
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებ-გვერდები პირადი იდენტიფიცირების მონაცემების გამჟღავნების გარეშე. თუმცა, ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებისას ხდება სხვადასხვა მონაცემების მოგროვება. ამ მონაცემებთან მიმართებაში გამოიყენება შემდეგი წესი:

1. ჩვენ ვინახავთ ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ და ინტერნეტის სხვა მომხმარებლების გარკვეულ მონაცემებს ე.წ. „შესვლის ფაილში", რომელიც მოიცავს გამოყენებულ IP- მისამართს, ინფორმაციას შესვლის და გამოსვლის დროის შესახებ, გადაცემული მონაცემებისა და (პლატფორმის დასახელება)-ის ქვეგვერდის შესახებ, რომელთა ჩამოიტვირთაც მოხდა. ჩვენ ვინახავთ და ვაგროვებთ  ფაილებს უსაფრთხოების მიზნით, რათა უფრო ზუსტად დავადგინოთ და შევისწავლოთ ჩვენი მომსახურების ბოროტად გამოყენების შემთხვევა. თქვენს მიერ რაიმე სახის განცხადების დატოვების შემთხვევაში, უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ჩვენ ვინახავთ  ჩვენ ვინახავთ თქვენ IP მისამართს მაქსიმუმ 14 დღის მანძილზე.

2. მოცემული ფაილის მეშვეობით შეგროვებული უამრავი სხვადასხვა ინფორმაციის მეშვეობით, ჩვენ ვსწავლობთ,თუ როგორ იყენებენ ჩვენს ვებ-გვერდს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ რომელი საიტია განსაკუთრებით პოპულარული, რომელი  ხშირად გამოიყენებადი და როგორ ხდება შიდა ვებ-გვერდის ნავიგაცია და ა.შ ამ ანალიზის შედეგები მთლიანად სტატისტიკური და ანონიმურია მათი გადამუშავების ბოლოს, რადგან ჩვენ ვშლით IP- მისამართებს მათი 14 დღიანი შენახვის პერიოდის შემდეგ. ამ მონაცემებს შემდეგ სარედაქციო და ტექნიკური ოპტიმიზაციისთვის ვიყენებთ ჩვენი მომსახურებისა და სამეცნიერო გამოძიება  ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში (იხ. ინფორმაცია პროექტის შესახებ, თავში თავი 8.1 და ბმულები). მაგალითად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცით, რა სახით გირჩევნიათ თქვენ გამოყენება, კონკრეტულ მომხმარებელს კონკრეტული ქცევა ახასიათებს. ჩვენ არ გვაქვს ოპერაციული მიზნები ან ინტერესი მათი IP- მისამართით  ინდივიდუალური იდენტიფიცირების დადგენის.მონაცემების შეგროვება, შენახვა და გამოყენება თავი 4.6-ის შესაბამისად, შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ნებისმიერ დროს - უსაფრთხოების მიზეზების შენახვას.

3. გარდა ზემოთ აღნიშნული აქტივობა, ჩვენ ასევე ვასაქმებთ ე.წ. ,,ქუქის გამოყენებას ვებ- გვერდის საზღვრების ფარგლებში. „ქუქის“ გამოყენების მეშვეობით ჩვენ აღვრიცხავთ შესვლის ინფორმაციას, ინფორმაციას ბრაუზერის ტიპისა და ვერსიის შესახებ,თქვენი ვიზიტის თარიღსა და დროს. ქუქის გამოყენება რეგისტრაციის პროცესისას და ჩვენი სერვისების საზღვრებში შესაძლებელია თქვენს, მომხმარებლის შესამჩნევლად, როდესაც ხელახლა ესტუმრებით ვებ-გვერდს სესიის დმთავრების შემდეგ. ღონისძიებაში,რომელშიც გსურთ რომ შეაჩეროთ,ან აკრძალოთ ქუქის გამოყენება, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრაუზერის ფუნქციები,რათა აკრძალოთ ქუქის დაშვება,შესვლა დ დამახსოვრება. იმისათვის,რომ გაიგოთ,როგორ მუშაობს ეს ფუქნქცია თქვენს შესაბამის ბრაუერში, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ თქვენი ბრაუზერს „დახმარების ფუნქცია“. ასევე, ეს გამოგადგებათ, კითხვების და პრობლემების შესახებ, მიმართოთ ბრაუზერის დამფუძვნებელს.

შინაარსის მონაცემები

თქვენი მომხმარებლის ანგარიშიდან გასვლის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა/უნარი გამოაქვეყნოთ პოსტი, გააკეთოთ და ა.შ. თუ გსურთ, შეგიძლიათ დაასრულოთ თქვენი მომხმარებლის პროფილი თქვენს შესახებ ინფორმაციის შევსებითა და პროფილის სურათის ატვირთვით.
ნებისმიერი მესამე პირი ინდივიდუალურად იყენებს ვებ-გვერდს. ანალოგიურად, მომხმარებლის პროფილის მონაცემები და ინფორმაციის გამოქვეყნება არის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ. გახსოვდეთ, რომელი პერსონალური მონაცემები გაამჟღავნეთ, რადგან ის შეიძლება გამოიყენოს ვინმემ ინტერნეტით სარგებლობისას.
გამოაქვეყნებთ თუ არა პოსტს, ან დაასრულებთ თუ არა თქვენს პროფილს,სრულიად თქვენზეა დამოკიდებული. თუმცა, პროფილი უნდა შეავსოთ მას შემდეგ,  როცა გადაწყვეტთ მის სარგებლობას და გაეცნბით ინფორმაციას პარამეტრების შესახებ (იხ. ქვემოთ). თქვენს მომხმარებლის ფოტოზე, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ თქვენი რეალური ფოტო, რათა შევინარჩუნოთ თანმიმდევრულობა თქვენია ანონმურობა,როგორც ეს ფსევდონიმშია ნაჩვენები.

6. მონაცემთა გადაცემა მესამე პირისთვის ინფორმაციის გადაგზავნა,საჯაროობა, მეცნიერება

ა) გადაგზავნა
ჩვენ მესამე პირს გადავცემთ მონაცემებს მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

  • თუ აუცილებელია შეასრულოთ არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა ან შეასრულოთ ჩვენი მოთხოვნები და უფლებები,
  • ეხება სამთავრობო დაწესებულებების, განსაკუთრებით სამართალდამცავებისა და მარეგულირებელი ორგანოების სავალდებულო სამართლებრივ ბრძანებებს და უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და წესრიგის მუქარის რეაგირებას და სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძიებას
  • ან / და კანონით სხვაგვარად მოითხოვება ამის გაკეთება.

ბ) საჯაროობა
ყველა თქვენი პოსტი, ხმა და კომენტარები (პლატფორმს სახელი) საჯაროა და "გადაგზავნილია" ან გადაცემულია იმ გაგებით, რომ ისინი ონლაინ მონაწილეობის ნაწილია. ე. იმის გამო, რომ თქვენი შეტყობინება თქვენი მომხმარებლის სახელით არის მიბმული, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ვისაც აქვს ინტერნეტ კავშირი, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, აირჩიოთ ფსევდონიმის მომხმარებლის სახელი, რომლის საშუალებითაც ვერ იდენტიფიცირება თქვენი სახელი. შეგახსენებთ, რომ საძიებო სისტემამ შესაძლოა თქვენი პოსტი დააბრუნოს. გაითვალისწინეთ, რომ შინაარსი ინტერნეტში მარტივად არის ხელმისაწვდომი და შეახსენთ მისი საჯარო ხასიათი. პლატფორმის მონაწილეების პროექტები ხელმისაწვდომი იქნება არქივში. პენსიონერ მომხმარებლებსაც მიუძღვით წვილი (თუმცა <მომხმარებლის სახელი> შეიცვალა <ანონიმურორი> პროფილი).

გ) სამეცნიერო კვლევა ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში
თქვენი მომხმარებლის ქცევა გაანალიზებულია ევროკავშირის პროექტის მიერ (ანუ პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე) ანონიმურად. ეს ანონიმური მონაცემები გადაეცემა პროექტის პარტნიორებსა და კვლევითი მონაცემების პაკეტს, რომელიც წარმოიშვა საზოგადოებრივი დაფინანსებით Horizon 2020 (ევროკავშირის დაფინანსების პროგრამა კვლევისა და ინოვაციებისათვის). Horizon 2020 არის პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ევროკომისია ხელს უწყობს R & D პროექტებს ევროპულ დონეზე, ანუ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის მონაწილეობით. იგი 2014 წლის 2020 წლამდე განხორციელდება.

7. შემოსვლა გარე მომხმარებლის ანგარიშით.

თუ თქვენ გაქვთ ა მესამე პირის ანგარიში,რომელიც გთავაზობთ OPIN- ს შესვლის შესაძლებლობას ერთ ანგარიშზე (მაგალითად, OpenID ანგარიშზე შესვლა), უბრალოდ შეიყვანეთ თქვენი კონკრეტული  დეტალები. შესვლა განხორციელდება და დამუშავდება ჩვენს სერვერზე, მაგრამ ფაქტობრივი შესვლის პროცესი ხდება მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მეშვეობით. ამ ჩანაწერში ჩვენ ვიღებთ  მომხმარებლის ID- ს, რომელშიც წერია, რომ თქვენ ხართ ამ ID- ის მფლობელი. ეს ინფორმაცია ჩვენთვის საკმარისია იმისათვის, რომ თქვენს ანგარიშზე პირდაპირი წვდომ  გამოაგზავნოთ OPIN- ზე. ამ პროცესში ჩვენ ვიღებთ და მივმართავთ ინფორმაციას, რომ გარკვეულ, დადასტურებულ მომხმარებელი სურს შესვლას OPIN- ზე.  დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაბამის, მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებელზე დამოკიდებულია მომსახურების მიმწოდებლისა და თქვენს შესაბამის პარამეტრებზე. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სხვადასხვა მონაცემები; ყველაზე ხშირად ეს არის ელექტრონული ფოსტის მისამართი და მომხმარებლის სახელი. ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ ხართ შესული გარე რეკლამის გამოყენებით. ზემოაღნიშნული წესები ასევე მოქმედებს თქვეს ვიზიტზე ჩვენს ვებსაიტზე.

8. ბმულები და სხვა ვებ-გვერდები

ჩვენი ვებსაიტი შეიცავს ვებსაიტების ბმულებს სხვა სერვისებისგან, რომლებსაც არ აქვთ ოფიციალური კავშირი ჩვენს სამსახურთან. ლინკის შემდეგ, აღარ გვექნება გავლენა მონაცემთა დამუშავებაზე, რომელიც შესაძლებელია მესამე მხარეს გადაეცეს ბმულზე დაწკაპვით (რაც შეიძლება იყოს თქვენი IP მისამართი ან ბმის URL). მესამე მხარის ქმედებებზე ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი. შედეგად, ჩვენ არ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ნებისმიერი პასუხისმგებლობა მესამე მხარის მიერ ასეთი მონაცემების დამუშავებისათვის.

ჩვენი საიტი ასევე შეიცავს ინფრმაციას ღილაკებსა და ბმულების შესაებ სოციალური მედიის საიტებზე და ა.შ ამისათვის OPIN ვრცელდება ორმაგი დაწკაპუნებით,რომელიც ააქტიურებს მონაცემების გადაცემას სოციალური მედიის სატებზე მხოლოდ მას შემდეგ,რაც მომხმარებელი დათანხმდება. თუ მომხმარებელს სურს OPIN- დან მონაცემეის გაზიარება ან სოციალური მედიის ვებ-გვერდებთან დაკავშირება,ის მეორედ აჭერს მას,რათა მოხდეს მონაცემების შესაბამის საიტებსა და სერვერებზე გადატანა.

9. გამჟღავნება, გადახედვა, წაშლა, ბლოკირება.

წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე შეგვიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პირადი მონაცემებია ჩვენი სერვერებზე შენახული. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს წაშალოს მომხმარებლის პროფილი.

10. უსაფრთხოება

ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკურ და საორგანიზაციო უსაფრთხოების ზომებს, რათა უზრუნველყონ ჩვენი მომხმარებლების პირადობის იდენტიფიცირების მონაცემების დაცვა. ჩვენი უსაფრთხოების ზომები მოიცავს: TLS- ის მონაცემების დაშიფრვა; ცვლილებების ავტომატური ჩანაწერი, მათ შორის პროცესორის ვინაობა; უზრუნველყოს, რომ მხოლოდ მცირე რაოდენობის თანამშრომლებს ჰქონდეს წვდომა სერვერებზე; სერვერის ოპერაცია ვერტ-უსაფრთხო და დაცულ მონაცემთა ცენტრში Hetzner Online AG; რეგულარული მონაცემები კონკრეტულ სერვეზე.ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი ვებ-გვერდი საშუალებას აძლევს მხოლოდ იმ კონკრეტულ პირებს, რომლებსაც ჩვენ პირდაპირ მივუწოდებთ თქვენს პირად მონაცემებს, რათა უზრუნველყონ მათი დაცვა ამ მიზნების შესრულება

11.მიმოწერა

ა)მიმოწერა მომხმარებლებს შორის
პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ სხვა მომხმარებლებთან პირადი შეტყობინების გაგზავნა. ასევე შესაძლებელია, სხვა მომხმარებლისგან პირადი შეტყობინების მიღება. ეს შეტყობინებები პირადია და არ იკითხება ჩვენს მიერ. თუმცა,ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, კანონიერ საზღვრებში  შეტყობინებები შევინახოთ ჩვენს სერვერზე.

ბ) ჩვენგან წერილობითი შეტყობინება
თქვენი რეგისტრაციის საშუალებით თქვენ მიიღებთ წესებსა და პირობებს, რომლებსაც გამოგიგზავნით გამონაკლის შემთხვევებში თქვენს მიერ მოწოდებული ელ.ფოსტის მისამართზე (მაგ., ევროკავშირის პროექტთან დაკავშირებული სამეცნიერო კვლევისა და პლატფორმის გაგრძელება). ჩვენ არ ვაპირებთ არ გამოგიგზავნოთ ამ ფორმის ნებისმიერი ფორმის რეკლამა.

12. ანალიზი

ჩვენი საიტი იყენებს Piwik-ს, ეს არის ე.წ. ვებ ანალიტიკის სამსახური. Piwik იყენებს "Cookies", რომლებიც არიან ტექსტური ფაილები, რაც ინახება თქვენს კომპიუტერში და დაუშვებს ვებ-გვერდის გამოყენების ანალიზს. ამ მიზნით, ქუქი-ფაილების (თქვენი შემოკლებით IP მისამართის ჩათვლით) გამოყენებული ინფორმაცია ჩვენი სერვერისთვის გადაცემულია და შენახულია ანალიზისთვის. ეს ემსახურება  ოპტიმიზაციის ნახვას. თქვენი IP მისამართი ანონიმურია ამ პროცესში,ასე რომ, როგორც მომხმარებელი, ანონიმურობა რჩება. შინაარსის ანალიზი ხდება მომხმარებლის სახელისგან დამოუკიდებლად, ანუ ანონიმურად. ბმულების მიერ წარმოქმნილი ინფორმაცია არ იქნება მესამე მხარისთვის გამჟღავნებადი. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე ბრაუზერის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაბამისი პარამეტრების შერჩევით; თუმცა, ამ შემთხვევაში, შეიძლება საიტის ყველა მახასიათებლის გამოყენება ვერ შეძლოთ.

თუ არ ეთანხმებით თქვენი მონაცემების შენახვასა და ანალიზს, ნებისმიერ დროს შეგიძიათ გაპროტესტოთ ეს პროცესი, მხოლოდ მაუსის დაწკაპუნებით. ამ შემთხვევაში, ე.წ. opt-out cookie ინახება თქვენს ბრაუზერში, რაც იმას ნიშნავს, რომ Piwik არ შეაგროვებს ნებისმიერი სესიის მონაცემებს. გაფრთხილება: თუ წაგეშალათ  ქუქი-ფაილები, ეს იმას ნიშნავს, რომ დამუხტვის ბმულების წაშლაც დაგჭირდებათ და შეიძლება დაგჭირდეთ მისი გააქტიურება.

13.წინააღმდეგობები

აქ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ გსურთ თუ არა უნიკალური ვებ ანალიტიკა, ქუქი-ფაილების შენახვა თქვენს ბრაუზერში, რათა ვებ-გვერდის ოპერატორს საშუალება მიეცეს სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები შეაგროვოს  და გააკეთოს ანალიზი. თუ გსურთ ამ პროცესის გუქმება, დააწკაპუნეთ ბმულზე ქვემოთ და აირჩიეთ Piwik opt-out cookie თქვენს ბრაუზერში.

კონფიდენციალურობა  FlashPol-ისl აპლიკაციის გამოყენებისას.

FlashPoll- ის აპლიკაციაში არსებული მონაცემების გამოყენება რეგულირდება "მუნიციპალური FlashPoll Tool- ის შემუშავების" პროექტის ფარგლებში "სახელმძღვანელო წარმატებული მობილური ჩართულობისათვის" თავი "FlashPoll და კონფიდენციალურობისთვის" (p.22). ლოკალიზაციის მონაცემების დაცვა და აპლიკაციის მეშვეობით მიღებული პასუხები.

1. ევროპული სერვერები.

პლატფორმის მონაცემები ექსკლუზიურად გადანაწილდება ევროპულ სერვერებზე, რისთვისაც გამოიყენება ევროპული მონაცემთა დაცვის კანონი.

2. თანხმობა

აპლიკაციის ჩამოტვირთვისა და გამოყენების მეშვეობით მომხმარებლები თანხმდებიან ლოკალიზაციის მონაცემებისა და ანონიმური რეაგირების გამოყენებით აპლიკაციის სარგებლბას. სარგებლობის შეზღუდვა, მსგავსი ვადები და პირობები)

3. მონაცემთა ლოკალიზაციის დაცვა,მონაცემთა გაყოფა

ადგილმდებარეობის მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ საიტის სპეციფიკური კვლევების ჩასატარებლად, რადგან მომხმარებელი პასუხობს სპეციფიკურ, ლოკალურ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს (მაგალითად, რა უნდა აიგოს აქ? A, B ან C?) ლოკალიზაცია გამოიყენებულია ანონიმურად, მომხმარებელი ვერ იდენტიფიცირდება. შემთხვევითი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი დაუყოვნებლივ იშიფრება, ასე რომ, მომხმარებელი არ იძლევა პასუხებს პირადობის დამადასტურებელი მონაცემების შესახებ.

4. ანონიმურობა

ყველა რეაგირება ავტომატურად ანონიმურად ხდება FlashPoll- ის აპლიკაციის გამოყენებისას და მომხმარებლის ID ვერ გამოიყენება მონაწილეთა შესახებ ინფორმაციის მისარებად. Android- ის მფლობელები იყენებენ Google- ის აპლიკაციას FlashPoll-ის გადმოსაწერად, რაც Google ანგარიშებისგან სხვა მომხმარებლის ინფორმაციის გამოყენებას ვერ ახერხებ,რადგან Google- ინფორმაციას არ ასაჯაროვებს.

5. მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს

ლოკალიზაციის მონაცემები და რეაგირება მგრძნობიარეა; ისინი მხოლოდ პროექტის კონტექსტში გამოიყენება და მესამე პირებს არ გადაეცემათ. პასუხები მხოლოდ ანონიმურად გამოიყენება.