დასრულდა

IDEA CHALLENGE

300 νέοι συζήτησαν στην 3η Εθνική Σύνοδο Νέων για το μέλλον τους και κατέληξαν σε εισηγήσεις προς την πολιτεία!

ვადები

ინფორმაცია

Στο tab ''Participation'' παρουσιάζονται οι προτάσεις των νέων, οι οποίοι συμμετείχαν στην 3η Εθνική Σύνοδο Νέων. Μπορείτε να τις εμπλουτίσετε γράφοντας σχόλια και παράλληλα να τις ψηφίσετε!

Η 3η Εθνική Σύνοδος Νέων με τίτλο «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες», ασχολήθηκε με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αναφορικά με την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα που τους προβληματίζει σήμερα.

Οι νέοι, κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις προς την κυβέρνηση, στις ακόλουθες θεματικές:

  • Γνώσεις - Αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε (βασικά μαθήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και σύγχρονες θεματικές που πρέπει να συμπεριλάβει),  
  • Δεξιότητες - Πώς χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία),  
  • Χαρακτήρας - Πώς συμπεριφερόμαστε ως μέλη τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας (ήθος, ηγεσία, προσφορά),  
  • Μάθηση (Meta-Learning) - Πώς συνειδητοποιούμε τι μαθαίνουμε και πώς καλλιεργούμε την πεποίθηση ότι μέσα από σκληρή δουλειά μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.  

 

Γενικές πληροφορίες για τη Σύνοδο:

Η Σύνοδος έχει καθιερωθεί ως ο πλέον συμμετοχικός θεσμός διαβούλευσης των νέων με την πολιτεία και τελεί πάντα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στόχο έχει να θέσει τους νέους στο επίκεντρο αφού, βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία είναι η συμμετοχή των ιδίων των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: http://onek.org.cy/synodos/ 

Τηλέφωνο: 25871470/1 

E-mail: youthconf@onek.org.cy

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Ψηφίστε τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνείτε

Δείξτε με αυτό τον τρόπο πόσο σημαντικές είναι οι προτάσεις, προς τους φορείς χάραξης πολιτικής.

2 0 0

Εισαγωγή Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Χαρακτήρας
Irena Kyprianidou ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
1 0 0

Η ώρα της σκέψης

Μάθηση (Meta-learning)
victoras_kountouris ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
1 0 0

Ολιστική εκπαίδευση

Χαρακτήρας
victoras_kountouris ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
0 0 0
1 0 0

Ανοικτό Σχολείο

Χαρακτήρας
mariadem ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
0 0 0

Αναγνώριση μη τυπικής μάθησης

Γνώσεις
victoras_kountouris ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
1 0 0

Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης

Χαρακτήρας
YouthCY ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018
1 0 0

Δημιουργία mobile application με όλη τη σχολική ύλη

Γνώσεις
victoras_kountouris ორშაბათი, 30 აპრილი, 2018

Οι προτάσεις των νέων θα συμπεριληφθούν σε έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα υποβληθεί στα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων για να τις λάβουν υπόψη.

Με τη λήξη της Συνόδου, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων παρουσιάσθηκαν σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην οποία συμμετείχαν φορείς που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που επηρεάζουν τους νέους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι εισηγήσεις τους θα συμπεριληφθούν στους σχεδιασμούς των πολιτικών εκπαίδευσης, απασχόλησης και ανάπτυξης.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები