Gör en slutkontroll

Gör en slutkontroll och ha synlig kontroll över ditt/dina evenemang med personliga möten


Det sista du bör göra före ett personligt möte är att kontrollera de praktiska detaljerna.


Exempel på en checklista: Göra de slutliga detaljerna redo för evenemanget

  • Förbered och skriv ut allt material (till exempel namnskyltar och program)

  • Se till att alla skriftliga samtycken har samlats in (om dina deltagare är minderåriga)

  • Kontrollera att allt är klart på platsen (till exempel sittplatser och scen)

  • Kontrollera att alla tekniska system fungerar (till exempel Wi-Fi, AV och IT-utrustning)

  • Anpassa gruppernas sammansättning om några av de unga deltagarna har lämnat återbud

  • Kontakta viktiga talare och ge dem en slutlig kort orientering (ett bra sätt att påminna upptagna personer om evenemanget


På dagen för evenemanget kan du sedan fokusera på vad som verkligen är det viktigaste: Genomföra ett framgångsrikt evenemang med glada unga deltagare och bra resultat som effekt!