Направи последни проверки и биди достапен за контрола на твојот настан(и) лице-во-лице.

Последното нешто кое треба да го направиш пред настанот е да ги провериш сите технички работи.

 

 

Пример за листа на проверка: последна подготовка за настанот

 

-        Подготви и испечати ги сите потребни материјали (пр. беџови и програма)

-        Погрижи се сите формулари за согласност да се собрани (ако твоите учесници се малолетни)

-        Погрижи се СЕ да биде спремно на местото (пр. редослед за седење и сцена)

-        Провери дали сите технички системи работат ( Wi-Fi, AV и компјутерска опрема)

-        Преуреди ги групите ако некој од младите учесници најавил дека нема да учествува

-        Контактирај со важните гости спикери и обавестете ги за деталите (љубезен начин да потсетите зафатени луѓе за настанот)

 

На денот на настанот можете да се фокусирате на најважното: Да одржите успешен настан со среќни учесници и одлични резултати како исход!