avslutad

Lokacije in naprave za Trim stezo okoli Gradiškega jezera

Katere naprave bomo postavili na katero mesto in zakaj? Upoštevajte, da bomo postavili 6 naprav. Za 5 naprav smo že skoraj sigurni, to so: Bradla, 3-višinski drogovi, klopci za trebušnjake, lestev z…

Tidslinje

info

Kje bi postavili naprave, ali so naprave, ki jih mislimo postaviti dobre in zakaj? Katere naprave bi postavili kje? Pri vsaki lokaciji je slika za lažje razumevanje. 

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Podprite najboljše ideje.

rate

0 0 5

Lokacija 3

GeorgeII 15 september 2017
0 0 3

Lokacija 1

Lokacije za trim stezo okoli Gradiškega jezera
GeorgeII 15 september 2017
0 0 3

Lokacija 4

GeorgeII 15 september 2017
0 0 3

Lokacija 6

GeorgeII 15 september 2017
0 0 2

Lokacija 2

GeorgeII 15 september 2017
0 0 2

Lokacija 4

GeorgeII 15 september 2017
0 0 2

Lokacija 5

GeorgeII 15 september 2017

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation